gegevens gebruikt bij oplichting

De volgende gegevens zijn gebruikt bij oplichting/fraude: Rekeningnummer NL98 ASNB 0933 1419 20 PETER VERMAETE

Bekende Rekeningnummers:

 

Bekende URL's:

 

Bekende E-mailadressen:

 

Bekende Facebook namen: