gegevens gebruikt bij oplichting

De volgende gegevens zijn gebruikt bij oplichting/fraude: Rekeningnummer NL85 INGB 0792 6189 55 D. VISSERS

Bekende Rekeningnummers:

 

Bekende URL's:

 

Bekende E-mailadressen:

 

Bekende Facebook namen: