gegevens gebruikt bij oplichting

De volgende gegevens zijn gebruikt bij oplichting/fraude: Rekeningnummer NL47ABNA0519310748 G Piersma

Bekende Rekeningnummers:

 

Bekende URL's:

 

Bekende E-mailadressen:

 

Bekende Facebook namen: