gegevens gebruikt bij oplichting

De volgende gegevens zijn gebruikt bij oplichting/fraude: Rekeningnummer NL30INGB0687589800 P Veselis

Bekende Rekeningnummers:

 

Bekende URL's:

 

Bekende E-mailadressen:

 

Bekende Facebook namen: