Voorkom dat u het volgende slachtoffer wordt van oplichting

Melding maken Controleer gegevens

Oneerlijke Handelspraktijken melden

Voor oneerlijke handelspraktijken bestaan er speciale regels. De Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP) regelt dat de verkoop van producten of diensten door ondernemers niet misleidend of agressief mag zijn. Deze wet geldt voor ondernemers. Houdt de ondernemer zich niet aan deze regels? Dan kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk.


De begrippen fraude, oplichting en oneerlijke handelspraktijken lijken op elkaar. Bij oplichting en fraude is er bij de ander niet de bedoeling om producten of diensten te leveren. Bij een oneerlijke handelspraktijk is die bedoeling er wel maar gebeurt dit door bijvoorbeeld misleidende informatie te geven. Of iets op een agressieve manier te verkopen.

Misleidende verkoop

Een ondernemer mag geen:

  • Misleidende reclame maken, dus reclame maken waarbij hij dingen zegt die niet waar zijn.
  • Reclame maken voor producten die niet beschikbaar zijn. Dit worden ook wel 'lokkertjes' genoemd.
  • Een gratis product aanbieden zonder te vertellen dat u daarna iedere maand nog meer producten krijgt waarvoor u moet betalen.
  • Belangrijke informatie over het product of de dienst die u afneemt weglaten of verstoppen. De ondernemer moet u alle belangrijke informatie geven over het product of de dienst. Bijvoorbeeld over de prijs, de eigenschappen en hoe het product werkt. Deze informatie moet volledig en duidelijk zijn.


Agressieve verkoop

  • Een ondernemer mag geen ongevraagde producten toesturen en u vragen of u deze producten wilt betalen, terugsturen of bewaren.
  • Een ondernemer mag ook niet zeggen dat u bijvoorbeeld het pand niet uit mag voordat u een overeenkomst hebt gesloten.
  • Ook mag de ondernemer u niet laten denken dat u een prijs hebt gewonnen, terwijl er helemaal geen prijs is. Of een prijs waarvoor u toch moet betalen.
  • De ondernemer mag u ook niet onder druk zetten. Hij mag u niet dwingen een bepaald product te kopen, waardoor u een beslissing neemt die u anders niet had genomen.

Wat zijn je rechten

Voor misleiding en agressieve verkoop bestaan speciale regels. De wet oneerlijke handelspraktijken bepaalt dat de verkoop van producten of diensten niet misleidend of agressief mag zijn. Deze wet geldt voor alle ondernemers.

Wat kunt u doen tegen oneerlijke handelspraktijken

Voor overeenkomsten geldt dat u die ongedaan kunt maken (vernietigen) als er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.
Schrijf de ondernemer een brief sturen waarin u aangeeft de koop te vernietigen wegens een oneerlijke handelspraktijk en dat u uw geld terug wenst te ontvangen. U dient zelf dan het product terugsturen.
De Autoriteit Consument &Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de handhaving van Wet Oneerlijke Handelspraktijken. De AFM voor de financiële sector, de ACM voor de overige sectoren. Overtreedt een ondernemer de wet, dan kun je daarover een klacht indienen.

Deel MeldNu.nl
Voorkom oplichting