Voorkom dat u het volgende slachtoffer wordt van oplichting

Melding maken Controleer gegevens

Misleiding melden. Wat is misleiding

Wat is misleiding

Iedereen wil graag verkopen wat hij te koop heeft staan. Het komt echter maar al te vaak voor, dat iemand zo graag iets wil verkopen, dat hij een ‘klein’ leugentje om zijn eigen bestwil vertelt. De koper heeft niets in de gaten en komt er meestal pas thuis of na enige tijd achter dat er sprake is van misleiding.


Misleiding of agressieve verkoop

Bij misleiding of agressieve verkoop spreekt de wet van oneerlijke handelspraktijken. Van misleiding is sprake als de verkoper niet eerlijk is over zijn bedoelingen of als hij bijvoorbeeld relevante informatie voor u achterhoudt. Bij agressieve werving wordt u op indringende wijze onder druk gezet om een product te kopen.

Enkele voorbeelden van misleidende of agressieve verkoop:

  • Misleidende reclame, waarbij de ondernemer dingen zegt die niet waar zijn.
  • Ten onrechte vermelden een keurmerk te voeren of aangesloten te zijn bij een branchevereniging.
  • Prijzen noemen zonder alle (bijkomende) kosten te vermelden.
  • Weglaten van belangrijke eigenschappen van het product
  • Aanbiedingen in de vorm van 'lokkertjes', voor producten die niet beschikbaarheid zijn.
  • Agressieve werving van nieuwe klanten.
  • Een product als 'gratis' aanprijzen terwijl er toch kosten aan zijn verbonden.


Wat kunt u doen tegen misleiding

U kunt de verkopende partij wijzen op deze misleiding en de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling. U bent namelijk een (koop)overeenkomst aangegaan op basis van onjuiste informatie! Een andere mogelijkheid is het ontbinden van de overeenkomst en eventueel schadevergoeding vragen op basis van wanprestatie. Het is afhankelijk van de soort overeenkomst en de tekortkoming of dit in uw situatie een optie is.

Deel MeldNu.nl
Voorkom oplichting