Voorkom dat u het volgende slachtoffer wordt van oplichting

Melding maken Controleer gegevens

Mymonthluoffer, Afpersing oplichting


Gemelde gegevens (Afpersing oplichting)

Gepleegd door:
Bedrijf
Soort melding:
Afpersing oplichting
Gebruikte methode:
Email
Bedrijfsnaam:
mymonthluoffer
Naam:
my monthly offer
Adres:
kemp house, 160 city road,
Postcode:
EC1V2NX
Plaats:
Londen
Land:
Engeland
Rekeningnummer:
DE42700111106056141250
DE42 7001 1110 6056 1412 50

Omschrijving van de melding:

Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van factuur 171003 is verstreken. Wellicht is deze factuur aan uw aandacht ontsnapt.

Wij verzoeken u om het openstaande bedrag binnen 7 dagen over te maken op bankrekening DE42 7001 1110 6056 1412 50 (BIC: DEKTDE7GXXX) t.n.v. Shopping Fulfillment Center LTD vermeld daarbij de betalingsomschrijving 174211-9620378 Bij bij de volgende herinnering zullen wij €8,50 herinneringskosten in rekening brengen.
Vriendelijk doch dringend verzoek ik u alsnog zorg te dragen voor betaling. Uw betaling dient uiterlijk binnen 2 dagen te zijn bijgeschreven. Betaling dient plaats te vinden op IBAN rekeningnummer DE42 7001 1110 6056 1412 50 (BIC: DEKTDE7GXXX) ten name van Shopping Fulfillment Center LTD onder vermelding van de betalingsomschrijving 174211-9614124.

Indien tijdige betaling onverhoopt uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40,00.


Deel deze melding

Reageer op deze melding

* Zichtbaar bij de reactie
* NIET zichtbaar bij de reactie
Bijlage
Bijv: factuur, e-mail, brief, document, screenshot (Zichtbaar bij de reactie)

Verplichte velden
** Met verzenden geeft u aan akkoord te gaan met de Gedragsregels en Gebruiksvoorwaarden

Wilt u reacties op deze melding per email ontvangen?