Gedragsregels en Gebruiksvoorwaarden

MeldNu.nl is bedoeld voor personen, die melding en/of een reactie willen plaatsen over oplichting/fraude/bedrog door webwinkels, digitale marktplaatsen, bedrijven en personen. Tevens biedt MeldNu.nl gebruikers de mogelijkheid een oproep te plaatsen om in contact te treden met, of op zoek te zijn naar anderen die ervaring hebben met specifieke personen en/of aan specifieke personen gerelateerde ondernemingen. 

Om MeldNu.nl beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, hebben wij gebruikersvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van MeldNu.nl zich dient te houden. 

De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op MeldNu.nl plaatst of heeft geplaatst. MeldNu.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot MeldNu.nl te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en te verwijderen.

Een gebruiker kan ten allen tijde MeldNu.nl vragen zijn/haar eigen melding/reactie te laten verwijderen om welke reden dan ook. Meldingen/reacties worden alleen verwijderd indien het verzoek wordt ingedient door de originele maker van de melding/reactie.

Gebruiksvoorwaarden

 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • De gebruiker geeft aan bij het plaatsen van een melding/reactie alles in eerlijkheid te hebben beschreven.
 • Onterechte meldingen zijn wettelijk niet toegestaan en vallen onder de wet smaad en laster. Artikel 261 lid 1 Wetboek van Strafrecht
 • Meldingen/reacties welke onjuist of bejegend zijn tegen natuurlijke personen worden verwijderd.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals geboortedata en privéadressen) van anderen in reacties te vermelden. Bij meldingen worden deze automatisch verborgen.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op MeldNu.nl of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites.
 • Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst. Belastende beweringen dienen altijd te worden onderbouwd.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan.
 • Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op MeldNu.nl.
 • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 • Gebruikers van MeldNu.nl dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen, zogenaamde tempmail.
 • Alvorens een nieuwe melding te maken dienen gebruikers te controleren of er al een soortgelijke melding is.
 • Het is gebruikers alleen toegestaan een melding/reactie te plaatsen op MeldNu.nl die betrekking hebben op: oplichting/fraude/misleiding door webwinkels, digitale marktplaatsen, bedrijven en personen.
 • Meldingen/reacties dienen door de melder geactiveerd te worden d.m.v. een bevestigings email. Indien deze niet binnen 4 uur geactiveerd wordt, kan door MeldNu.nl de melding/reactie automatisch geactiveerd worden.


Modereerbeleid
MeldNu.nl voert een eigen modereerbeleid. Dit modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, behoudt MeldNu.nl het recht voor om bijdragen te verwijderen en/of bezoekers toegang tot MeldNu.nl te ontzeggen.

Algemeen
MeldNu.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die op MeldNu.nl worden geplaatst. MeldNu.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing van de website te verwijderen. Over het modereerbeleid en de gebruiksvoorwaarden kan niet met MeldNu.nl worden gecorrespondeerd. MeldNu.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.